0
Your Cart

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Gizlilik Politikası

Şahıs Firması Orhan Çelik Web Sitesi – epsonpedreset.com

1. Giriş

Bu Gizlilik Politikası, Şahıs Firması Orhan Çelik tarafından işletilen epsonpedreset.com web sitesi (bundan sonra “Web Sitesi” olarak anılacaktır) üzerinden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ve korunmasına dair esasları düzenlemektedir. Web Sitesi’ni ziyaret eden ve kullanan herkes, bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen şartları kabul etmiş sayılır.

2. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şahıs Firması Orhan Çelik tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Şahıs Firması Orhan Çelik, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

3. Toplanan Kişisel Veriler

Web Sitesi aracılığıyla toplanabilecek kişisel veriler şunlardır:

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası gibi kimliğinizi belirlemeye yönelik bilgiler.
 • İletişim Bilgileri: E-posta adresi, telefon numarası, adres bilgileri gibi sizinle iletişim kurmamızı sağlayan bilgiler.
 • Kullanım Verileri: Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdiğiniz işlemler, çerezler (cookies) aracılığıyla toplanan tarama verileri, IP adresi, tarayıcı türü ve dil ayarları gibi teknik bilgiler.
 • Finansal Bilgiler: Kredi kartı bilgileri, banka hesap bilgileri, fatura bilgileri gibi ödeme işlemlerine ilişkin bilgiler.
 • Diğer Bilgiler: Web Sitesi’ne yaptığınız geri bildirimler, anket cevapları, şikayetler ve diğer kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler.
4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel veriler, aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 • Hizmetlerin Sunulabilmesi ve Geliştirilmesi: Web Sitesi’nin ve sunulan hizmetlerin kullanıcı ihtiyaçlarına göre uyarlanması ve iyileştirilmesi.
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi: Kullanıcı taleplerinin ve şikayetlerinin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin artırılması.
 • Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi: İlgili mevzuatlar çerçevesinde yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi, hukuki yükümlülüklerin ifası.
 • Pazarlama ve Tanıtım Faaliyetleri: Kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kampanya ve promosyonların duyurulması.
 • Güvenlik ve Dolandırıcılığın Önlenmesi: Web Sitesi’nin ve kullanıcıların güvenliğinin sağlanması, dolandırıcılık girişimlerinin önlenmesi.
5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın öngördüğü şekillerde şu taraflarla paylaşılabilir:

 • İş Ortakları: Hizmetlerin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla iş birliği yapılan şirketler ve çözüm ortakları.
 • Hukuki ve Mali Danışmanlar: Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla hukuk ve mali müşavirler.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları: Mevzuatın gerektirdiği hallerde ilgili kamu otoriteleri ve düzenleyici kuruluşlar.
 • Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar: Verilerin saklanması, işlenmesi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla hizmet alınan üçüncü taraf teknoloji ve güvenlik hizmet sağlayıcıları.

Yurt dışına veri aktarımı, KVKK’nın 9. maddesi çerçevesinde ve ilgili ülkelerde yeterli korumanın bulunması halinde gerçekleştirilecektir.

6. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca veya ilgili mevzuatın öngördüğü zamanaşımı süreleri boyunca saklanacaktır. Bu sürelerin sonunda, kişisel verileriniz güvenli bir şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

7. Veri Güvenliği

Şahıs Firması Orhan Çelik, kişisel verilerinizi korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri alır. Verilerin yetkisiz erişim, kayıp veya kötüye kullanıma karşı korunmasını sağlamak amacıyla güvenlik önlemleri sürekli olarak güncellenir. Bu kapsamda uygulanan bazı güvenlik önlemleri şunlardır:

 • Veri Şifreleme: Kişisel verilerin güvenliği için şifreleme yöntemlerinin kullanılması.
 • Erişim Kontrolleri: Kişisel verilere erişim yetkisinin sınırlandırılması ve sadece gerekli olan kişilere yetki verilmesi.
 • Güvenlik Yazılımları: Anti-virüs, güvenlik duvarı gibi yazılımların kullanılması ve güncellemelerin düzenli olarak yapılması.
 • Eğitim ve Farkındalık: Çalışanların veri güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesi.
8. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Bilgi Talep Etme Hakkı: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
 • Düzeltme Hakkı: Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
 • Silme veya Yok Etme Hakkı: Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
 • İtiraz Hakkı: İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
 • Zararın Giderilmesini Talep Etme Hakkı: Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak için, aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Veri Sorumlusu: Orhan Çelik
Adres: [DEREBAHÇE MAH. ŞEHİT MUSTAFA ZIVALI BLV. NO: 53 İÇ KAPI NO: 2 İLKADIM/SAMSUN]
E-posta: [orhancelik055@gmail.com]
Telefon: [+90 530 018 51 88]

9. Çerez Politikası

Web Sitesi’nde kullanıcı deneyimini iyileştirmek, kullanım alışkanlıklarını anlamak ve hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerezlerin kullanımı hakkında detaylı bilgiye Web Sitesi’ndeki Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

10. Politika Değişiklikleri

Bu Gizlilik Politikası, gerekli görüldüğü takdirde güncellenebilir. Güncellemeler Web Sitesi üzerinden duyurulacaktır. Politika değişikliklerinden haberdar olmak için Web Sitesi’ni düzenli olarak kontrol etmeniz önerilir. Güncellemeler, Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Bize Yazın
1
Yardımcı Olabilir miyim ?
Epson Key Destek
Merhaba Yardımcı Olmamı İster misiniz ?